Bài 12: Từ Vựng Về Quân Đội - Trung tâm tiếng hàn - SOFL 한 국 어 학 당 Luyện thi Tiếng Hàn Topik

Tài liệu "Học - Ôn - Luyện thi" Topik-EPS tại đây.

Trang chủ » Tin tức » Tiếng Hàn Nhập Môn » Từ Vựng

Bài 12: Từ Vựng Về Quân Đội

Thứ sáu - 23/01/2015 09:08
Từ Vựng Về Quân Đội

Bài 12: Từ Vựng Về Quân Đội
 1. 전쟁 / 전역 chiến tranh
 2. 전쟁터 chiến trường, mặt trận
 3. 전쟁도발 gây chiến
 4. 전쟁을 도발하다 khiêu chiến
 5. 동란 bạo loạn
 6. 난리 phản loạn
 7. 병란 binh loạn
 8. 전쟁을 일으키다 gây chiến tranh
 9. 전쟁을 하다 gây ra chiến tranh
 10. 전쟁이 나다 xảy ra chiến tranh
 11. 전쟁이 일어나다 chiến tranh xảy ra
 12. 전쟁터에서 도망치다 chạy giặc
 13. 전쟁의 참화 thảm họa chiến tranh
 14. 전쟁의 유인 nguyên nhân chiến tranh
 15. 전쟁선포하다 tuyên bố chiến tranh
 16. 전쟁반대 운동 phong trào phản đối chiến tranh
 17. 전쟁 반대데모 cuộc biểu tình phản đối chiến tranh
 18. 전쟁을 방지하다 ngăn chặn chiến tranh
 19. 전쟁 반대의 결의안 bản nghị quyết phản đối chiến tranh
 20. 전쟁 방지에 노력하다 nỗ lực ngăn chặn chiến tranh
 21. 전쟁에 나가다 ra trận
 22. 전쟁에 참가하다 tham gia chiến tranh
 23. 청년들을 전쟁터로 내몰다 thanh niên dồn ra mặt trận
 24. 조국수호 전쟁에 나가다 đi chiến đấu bảo vệ tổ quốc
 25. 전쟁상태 tình trạng chiến tranh
 26. 전쟁와중 vòng xoáy chiến tranh
 27. 전쟁 국면 cục diện chiến tranh 
 28. 핵전쟁의 위협 nguy cơ chiến tranh hạt nhân
 29. 전쟁에 휘말리다 bị lôi vào chiến tranh
 30. 전쟁에 휩쓸리다 bị cuốn vào cuộc chiến tranh
 31. 전쟁을 확대하다 mở rộng chiến tranh
 32. 전쟁을 회피하다 tránh chiến tranh
 33. 전쟁이 발발하다 chiến tranh bùng nổ
 34. 오래(질질) 끄는 전쟁 cuộc chiến tranh kéo dài (dai dẳng)
 35. 전쟁 교섭 đàm phán chiến tranh
 36. 전쟁 종결의 교섭 đàm phán kết thúc chiến tranh
 37. 전쟁의 배경 bối cảnh chiến tranh
 38. 냉전쟁 chiến tranh lạnh
 39. 침략전쟁 chiến tranh xâm lược
 40. 혁명전쟁 chiến tranh cách mạng
 41. 심리 전쟁 chiến tranh tâm lý
 42. 핵전쟁 chiến tranh hạt nhân
 43. 전면핵전쟁 chiến tranh hạt nhân toàn diện
 44. 국지전쟁 chiến tranh địa phương, chiến tranh cục bộ
 45. 전면전쟁 chiến tranh toàn diện
 46. 세계전쟁 chiến tranh thế giới
 47. 민족해방전쟁 chiến tranh giải phóng dân tộc
 48. 해공전 trận đánh cả trên biển và trên không
 49. 반미전쟁 cuộc chiến tranh chống Mỹ
 50. 남북전쟁 chiến tranh Nam Bắc chiến tranh Triều Tiên
 51. 중동전쟁 chiến tranh Trung Đông
 52. 월남전쟁 chiến tranh Việt Nam
 53. 항미구국전쟁 chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam
 54. 걸프전쟁 chiến tranh vùng Vịnh
 55. 일차 전쟁 chiến tranh thế giới lần thứ nhất
 56. 국경 분쟁 tranh chấp biên giới
 57. 동북 전쟁터 chiến trường Đông Bắc
 58. 영웅 anh hùng
 59. 전쟁도발자 kẻ gây chiến
 60. 전쟁범죄자 tội phạm chiến tranh
 61. 전쟁포로 tù binh chiến tranh
 62. 전쟁의 난민 nạn nhân chiến tranh
 63. 전쟁 부상자 nạn nhân chiến tranh
 64. 전쟁 이재민 nạn dân chiến tranh
 65. 전쟁희생자 người hy sinh trong chiến tranh
 66. 전쟁미망인 người sống sót trong chiến tranh
 67. 전쟁의 참해 thiệt hại thảm khốc của chiến tranh
 68. 전쟁에 돌입했다 nhảy vào cuộc chiến
 69. 전쟁의 초기 thời kỳ đầu chiến tranh
 70. 전쟁의 후기 thời kỳ cuối chiến tranh
 71. 전쟁을 시작하다 bắt đầu chiến tranh
 72. 전쟁의 종결 sự kết thúc của chiến tranh
 73. 전쟁을 끝내다 làm cho chiến tranh kết thúc 
 74. 전쟁이 끝났다 chiến tranh chấm dứt
 75. 전쟁을 종료시키다 kết thúc chiến tranh
 76. 전쟁에 승리하다 thắng trận
 77. 전쟁에 이기다 thắng trận
 78. 전쟁에 지다 thua trận
 79. 전쟁에 패하다 thua trận, thua chiến
 80. 군대를 철수하다 rút quân
 81. 투항자 kẻ đầu hàng
 82. 귀순병 lính đầu hàng
 83. 위장귀순 giả đầu hàng
 84. 전쟁상태종결 선언 tuyên bố kết thúc tình trạng chiến tranh.
 85. 강한 자가 이긴다 kẻ mạnh là kẻ chiến thắng.
 86. 전쟁을 원하는 사람은 없다 không có ai mong muốn chiến tranh cả
 87. 불후의 전쟁 chiến công bất hủ
 88. 백전백승의 군대 đội quân bách chiến bách thắng
 89. 승자없는 전쟁 cuộc chiến không có người chiến thắng
 90. 승산없는 전쟁 cuộc chiến tranh không có khả năng chiến thắng
 91. 전쟁에 관한 소식 tin chiến sự
 92. 전쟁의 상처 vết thương chiến tranh
 93. 전쟁 증거물 chứng tích chiến tranh
 94. 전쟁으로 생이별하다 ly biệt vì chiến tranh
 95. 전쟁기념관 viện bảo tàng chiến tranh
 96. 전쟁의 참화를 입다 gánh chịu thảm họa chiến tranh
 97. 희생하다 hy sinh
 98. 도살을 당하다 chịu thảm sát
 99. 멸망하다 diệt vong
 100. 핵 hạt nhân, nguyên tử
 101. 핵원자 nguyên tử hạt nhân
 102. 핵공격 tấn công bằng hạt nhân
 103. 핵단두 đầu đạn hạt nhân
 104. 핵시험 thử nghiệm vũ khí hạt
 105. 핵개발 phát triển vũ khí hạt nhân
 106. 핵경쟁 chạy đua vũ khí hạt nhân
 107. 핵융합 mìn hạt nhân
 108. 핵실험장 bãi thử hạt nhân
 109. 핵미사일 tên lửa hạt nhân
 110. 핵보유국 nước sở hữu vũ khí hạt nhân
 111. 열핵폭탄 bom hạt nhân
 112. 열핵반응 phản ứng nhiệt hạch
 113. 핵 에너지 năng lượng hạt nhân
 114. 핵확산금지 cấm phổ biến vũ khí hạt nhân
 115. 지하핵실험 thử hạt nhân dưới lòng đất
 116. 핵무장금지 cấm trang bị vũ khí hạt nhân
 117. 핵폭발실험 thử nghiệm nổ hạt nhân
 118. 핵무장경쟁 chạy đua vũ trang hạt nhân
 119. 핵실험경쟁 chạy đua thử hạt nhân
 120. 무기 vũ khí
 121. 전술핵무기 vũ khí chiến thuật
 122. 열핵발전기 máy phát điện nhiệt hạch
 123. 전략 핵탄두 đầu đạn hạt nhân chiến lược
 124. 핵 개발동결 ngừng việc phát triển vũ khí hạt nhân
 125. 핵탄두미사일 tên lửa có đầu đạn hạt nhân
 126. 폭탄 bom 
 127. 거탄 bom, đạn đại bác 
 128. 폭탄을 투하하다 thả bom
 129. 폭탄을 설치하다 cài bom
 130. 분화구 hố bom
 131. 탄환, 공기알 ,탄 đạn
 132. 발광탄 đạn phát quang, đạn sáng
 133. 자탄 đạn, bom đạn nói chung
 134. 탄약 thuốc đạn 
 135. 단거리탄도미사일 đầu đạn cự ly ngắn
 136. 탄알에 맞다 trúng đạn
 137. 대포알đạn đại bác
 138. 무연탄 đạn không khói
 139. 방탄유리 kính chống đạn
 140. 방탄차 xe chống đạn
 141. 방탄복 áo giáp chống đạn
 142. 미사일 tên lửa
 143. 미사일기지 căn cứ tên lửa
 144. 미사일실험 thử nghiệm tên lửa
 145. 탄두미사일 tên lửa đạn đạo
 146. 대공미사일 tên lửa đối không
 147. 전략용미사일 tên lửa chiến lược
 148. 지대공미사일 tên lửa đất đối không
 149. 핵미사일 tên lửa hạt nhân
 150. 미사일부대 bộ đội tên lửa
 151. 중거리미사일 tên lửa tầm trung
 152. 토미사일 tên lửa TOW
 153. 패트리어트미사일 tên lửa Patriot
 154. 수류탄 lựu đạn
 155. 수류탄을 던지다 ném lựu đạn
 156. 수류탄의 안전핀을 뽑다 rút chốt an toàn lựu đạn
 157. 수류탄이 터지다 lựu đạn nổ
 158. 지뢰 mìn, địa lôi
 159. 수뢰 thủy lôi, ngư lôi
 160. 전투기 máy bay chiến đấu
 161. 전투비행기 máy bay chiến đấu
 162. 전투폭격기 máy bay ném bom chiến đấu B-52
 163. 공격기 máy bay chiến đấu, máy bay tiêm kích
 164. 차세대전투기 máy bay chiến đấu thế hệ mới
 165. 탱크 xe tăng
 166. 전차 xe tăng, xe bọc thép, chiến xa.
 167. 기갑 xe tăng thiết giáp
 168. 대전차 chống xe tăng, chống thiết giáp, chống chiến xa
 169. 포 pháo, đại pháo, súng cối
 170. 포병 pháo binh, pháo
 171. 포대 Ụ pháo.
 172. 부대 bộ đội
 173. 특수부대 bộ đội đặc biệt 
 174. 후방부대 bộ đội hậu phương
 175. 정예부대 quân tinh nhuệ
 176. 전차부대 bộ đội xe tăng
 177. 지원부대 quân chi viện
 178. 증원부대 bộ đội tăng cường
 179. 장갑부대 bộ đội thiết giáp
 180. 주력부대 bộ đội chủ lực
 181. 전방부대 bộ đội tiên phong
 182. 지상부대 lục quân
 183. 전선부대 bộ đội tiền tuyến
 184. 정예부대 đội quân tinh nhuệ
 185. 전투부대 bộ độ tác chiến
 186. 기동부대 bộ đội cơ động
 187. 전투부대 bộ đội chiến đấu
 188. 지방부대 bộ đội địa phương
 189. 병참부대 bộ đội hậu cần
 190. 보병부대 bộ đội bộ binh
 191. 외인부대 quân nước ngoài
 192. 육상 부대 bộ đội lục quân
 193. 미사일부대 bộ đội tên lửa
 194. 게릴라부대 bộ đội du kích
 195. 낙하산부대 bộ đội nhảy dù, lính dù
 196. 공중수송부대 đội bay vận tải
 197. 국경경비대 bộ đội biên phòng
 198. 해군 hải quân
 199. 군대 quân đội, bộ đội
 200. 군대에 들어가다 vào quân đội
 201. 군대생활 cuộc sống quân đội
 202. 군대식으로 theo kiểu quân đội
 203. 군대행진곡 khúc quân hành
 204. 군대에 가다 đi bộ đội
 205. 군대의 총출동 tổng huy động quân đội
 206. 군대를 보내다 gửi/cho đi bộ đội
 207. 군대에 들어가다 vào bộ đội
 208. 군대에 소집하다 triệu tập đi bộ đội
 209. 군대를 움직이다 chuyển quân
 210. 대장 đại tướng
 211. 소장 thiếu tướng
 212. 중장 trung tướng
 213. 상장 thượng tướng
 214. 대령 đại tá
 215. 중좌 trung tá
 216. 소령 thiếu tá
 217. 중위 trung úy
 218. 소위 thiếu úy
 219. 군인 quân nhân, bộ đội
 220. 병사 binh sĩ
 221. 중대장 đại đội trưởng
 222. 분대장 tiểu đội trưởng
 223. 대대장 tiểu đoàn trưởng
 224. 비행사/ 조종사 phi công
 225. 우주비행사 phi hành gia
 226. 선원/ 뱃사람 thủy thủ 
 227. 사령부bộ tư lệnh
 228. 사단 sư đoàn
 229. 사단장 sư đoàn trưởng
 230. 기갑사단 sư đoàn tăng thiết giáp
 231. 육군사단 sư đoàn lục quân
 232. 기갑사단 sư đoàn thiết giáp
 233. 사단사령부bộ tư lệnh sư đoàn
 234. 연대 liên đội
 235. 보병 연대 liên đội bộ binh
 236. 연대 장 liên đội trưởng
 237. 대대 tiểu đoàn
 238. 대대장 tiểu đoàn trưởng
 239. 비행대대 tiểu đoàn bay
 240. 공병대대 tiểu đoàn công binh

Trung Tâm Tiếng Hàn SOFL Chúc các bạn học tốt nhé!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Quận Cầu Giấy - Từ Liêm
Miss Vân
   
Hotline: 0967 461 288
Miss Vũ Dung
   
Hotline: 0917 461 288
Quận Hai Bà Trưng - Hoàng Mai
Mss Dung
   
Hotline: 0964 661 288
Miss Điệp
   
Hotline: 0963 861 569
Quận Thanh Xuân - Hà Đông
Mss Loan
   
Hotline: 0989 725 198
Mss Dung
   
Hotline: 0964 661 288

Chia sẻ kinh nghiệm

 • Mách bạn phương pháp học nói tiếng Hàn như người bản ngữ
  Mách bạn phương pháp học nói tiếng Hàn như người bản ngữ Làm thế nào để nói thành thạo tiếng Hàn như người bản xứ? Trung tâm...
 • Tổng hợp các tuyệt chiêu tự học tiếng Hàn hiệu quả
  Tổng hợp các tuyệt chiêu tự học tiếng Hàn hiệu quả Trung tâm tiếng Hàn SOFL xin giới thiệu đến các bạn tổng hợp những...
 • Các sai lầm thường gặp của học sinh học trực tuyến
  Các sai lầm thường gặp của học sinh học trực tuyến Học trực tuyến ngày nay đang dần trở thành công cụ vô cùng hữu ích và...
 • 10 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Hàn
  10 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Hàn 10 phương pháp học từ vựng tiếng hàn cho nguời mới bắt đầu học.
 • Kinh nghiệm học tiếng hàn quốc hiệu quả
  Kinh nghiệm học tiếng hàn quốc hiệu quả Một số kinh nghiệm học tiếng hàn quốc cho người mới bắt đầu, những...
 • Like facebook

  Thống kê truy cập

  Đang truy cậpĐang truy cập : 0


  Hôm nayHôm nay : 1104

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 139086

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15607725

  Thời Gian Làm Việc

  Ngày làm việc: từ thứ 2 đến chủ nhật.
  Thời gian làm việc từ: 8h00 - 21h00